Home > News > Vejtransport: Skal du vælge transportforsikring?

Vejtransport: Skal du vælge transportforsikring?

Er du i tvivl om hvorvidt du skal forsikre dit gods under transport? Vi giver dig svarene på hvornår og hvorfor du skal vælge en transportforsikring.

 

Tegn din forsikring hos J. Lauritzen's Eftf. og vi hjælper dig hele vejen igennem. 

19-03-2018

Er jeg fuldt dækket uden en transportforsikring?

Uden en transportforsikring er dit gods sjældent fuldt dækket, hvis uheldet er ude. Man er derfor nødt til at tegne en transportforsikring for at opnå dækning op til den fulde vareværdi.  

 

Har du tegnet en transportforsikring, kan du altså få fuld erstatning på dit gods og du mindsker hermed risici for transport af dit gods.

 

Vær opmærksom på at man i visse tilfælde kan være dækket af sin lagerforsikring. Dette kan du tjekke i din police.

 

 

Hvad sker der, hvis mit gods ikke er forsikret?

Ved transport af gods er man ofte kun delvist dækket, da transportører nemlig kun har et begrænset ansvar for skader og tab, typisk reguleret af internationale love og bestemmelser, afhængigt af transportmiddel, eksempelvis CMR loven.

 

Ved internationale vejtransporter dækker denne forsikring med et beløb på indtil 8,33 SDR pr. kg. beskadiget eller bortkommet gods (bruttovægt).

 

1 SDR = ca. 8,80 DKK. Via dette link, kan du convertere SDR til enhver valuta: https://coinmill.com/SDR_calculator.html

 

Ved nationale transporter dækker forsikringen med et beløb på indtil 8,33 SDR pr. kg. gods, der lovligt kan befordres med køretøjet. Herudover erstattes alene fragt, told, afgifter og andre omkostninger ved befordringen med hele beløbet ved fuldstændig beskadigelse/ bortkomst og med et forholdsmæssigt beløb ved delvis beskadigelse/bortkomst. Dette forudsætter dog at transporten er aftalt og udføres iht. NSAB 2015 og/eller CMR vilkår (der oprettes CMR fragtbrev).

 

CMR-forsikringen dækker altså ikke utilstrækkelig emballage, force majeure etc.

 

Har du ikke tilkøbt en vareforsikring er der ingen yderligere dækning.

 

Se CRM-loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=172937

Download NSAB her 

 

Hvor stor skal værdien på mit gods være, før jeg har behov for en transportforsikring?

Hvis det du sender, er af høj værdi i forhold til dets vægt, er det en god idé at købe en transportforsikring. CMR-forsikringen dækker kun 8,33 SDR pr. kg. Så sender du noget der vejer lidt, men har en høj værdi, kan det rent økonomisk betale sig med forsikringen.

 

Overstiger godsets værdi væsentligt speditørens ansvarsbegrænsning bør du dermed overveje tilkøb af forsikring. Rådfør dig evt. med speditøren, hvis du er i tvivl.

 

 

 

 

Hvorfor sørger speditøren ikke for fuld forsikring på alt gods?

Hvis alle speditører skulle sørge for fuld forsikring på alt gods, ville transportpriserne være væsentlig højere end de er i dag. Derved ville transportøren være nødt til at sikre sig mod alle situationer og typer gods, og i tilfælde af at dit gods så var af lav værdi i forhold til vægt, ville du skulle betale en langt højere pris. Er dit gods af lav værdi i forhold til dets vægt, er du i dag altid dækket iflg. CRM-loven. 

 

Din transportpris er billigere, når du ikke automatisk er dækket

 

 

Hvad koster en transportforsikring?

Prisen på transportforsikringen udregnes ligesom ved alle andre forsikringer af den specifikke situation.

 

Forsikringsprisen beregnes ud fra den samlede værdi af varerne + avance, der sættes til 10% + transportomkostningerne. Varernes værdi er indkøbsværdien som angivet på fakturaen. Hertil tillægges transportomkostningerne.

 

 

Hvor og hvordan køber jeg en transportforsikring?

Du kan købe en transportforsikring igennem speditøren for den enkelte sending, som har en aftale med et anerkendt forsikringsselskab, der altid yder en professionel skadebehandling. Alternativt tegner man selv en forsikring via et forsikringsselskab, som dækker samtlige transporter.

Tegn din forsikring hos os, og vi guider dig hele vejen igennem. 

 

 

Mangler du råd og vejledning i forhold til dine transporter? Ring til os på +45 75 12 31 33 eller skriv til os på mail@lauri.dk

 

 

Gå til vores transportmuligheder